Hirdetés


Moksa Cseppek

Moksa Cseppek

Természetes fogyás lemodások nélkül.

 

3 Testőr kapszula

Fogyjon a 3 testőr kapszulával

 

Hidrogén ital


Hidrogén ital a Flavin7-től.

Névnap

Ma 2020. augusztus 05., szerda, Krisztina napja van. Holnap Berta és Bettina napja lesz.

www.vitaminbank.hu

Ha tetszik az oldal, kérlek helyezd el oldalad forrásában az alábbi kódot. Természetesen nem kötelező. Így fog kinézni: Vitamin

BelépésKonzervek

Konzerv
Szerves szubsztanciáknak, különösen élelmi és élvezeti cikkeknek hosszabb v. rövidebb ideig való tartóssá tétele. Az élelmi és élvezeti cikkek nagyrészt változásoknak vannak alávetve, amelyek élvezésüket lehetetlenné teszik. A konzerválási módszereknek az a céljük van, hogy ezeket a változásokat, amelyek erjedési és rothadási folyamatokból állanak, meggátolják, v. az illető testben magukat az erjedésnek életfeltételeit is megsemmisítsék. Erre nézve következő módok vannak: a levegőtől való elzárás, kiszárítás, jégbehűtés, felmelegítés, antiszeptikus anyagok alkalmazása. A különös módszerek, a konzerválandó test mivolta szerint változnak.

Halkonzerválás
Az apróbb halak némely fajainak nagyban való feldolgozása, melyet azért ezsközölnek, hogy a különben nagyon gyorsan romló halakat eltarthatókká, illetőleg azok husát a fogyasztás számára hosszabb időn át alkalmassá tegyék. A H.-nál követett eljárások az illető halfajok szerint nagyon különbözők, általában azonban mindannyian megegeznek abban, hogy fontos szerepet játszanak itt egyfelől a vizelvonás, másfelől a levegőtől való elzárás műveletei. Legfontosabbak:

1. A heringek konzerválás. ezeket a halakat legnagyobb mennyiségben az Északi- és a Keleti-tengerben fogják olan időben, amikor azok ikrázás céljából seregesen vándorolnak a sekélyebb vizek felé. Éjjelenként a bárkák és csónakok orrában messze fénylő szuroktüzeket gyujtanak s aztán a világosság felé tolongó halakat hálókkal fogják. egy részüket a megfelelően berendezett hajókon mindjárt a halászáskor dolgozzák fel az u. n. hollandi eljárás szerint, amely abban áll, hogy a megfogott heringeker kizsigerelik, azaz kivetik beleiket stb., aztán sóslébe áztatják egyideig; mikor a pác leve átjárta az egész halat, akkor levegőre rakják s miután itt megszáradtak, erősen besózva hordókba rakják. Sokkal nagyobb mennyiségü hering kerül azonmban a tengerről Skóciába és Norvégiába. A hering-halászok nagy része ugyanis a kizsigerelt halakat egenesen besózza s igy szállítja el azokat a parti kikötőkbe, ahol aztán vagy sózva, vagy füstölve rakják tonnákba s igy kerülnek azok kereskedésbe. Legfinomabb minőségü a hollandi hering, amely név azonban csak a konzerválás módját jelenti, mert a legtöbb hering Norvégiából és Skóciából jut a kereskedelembe. A füstölt heringet bücking-nek nevezik. A hering jóságát az árulja el, ha a halak széles hátuak, szemeik tiszták, husuk szép fehér.

2. A szardiniákat szintén ikrázáskor fogják, cakhogy nem az északi vizeken, hanem a Földközi-tengerben, ahol igen szép jövedelmet nyujt azoknak halászása és konzerválása Olaszország, Szicilia és Spanyolország lakosainak. Ha a fejüktől megfosztott halacskákat egyszerüen besózzák, vagy a hollandi eljárás szerint kezelik, akkor szerdella néven jutnak azok apró hordócskákban a kereskedésbe. ha ellenben a gyengén besózott halakat szárazföldi konzervgyárakba viszik és ott körülbelül egy fél percre forró olajba mártják, azután pedig fűszerezve olajba rakják: akkor apró bádogszelencékben szardinia néven kerülnek azok forgalomba. Angolországból kerül a legtöbb a kereskedésbe.

3. A tőkehalat szintén igen nagy mennyiségben fogják Norvégia, Skócia, Izland és Észak-Amerika partvidékein. Ha a kizsigerelt halat egyszerüen megszárítják, akkor stockfisch a neve; ha ellenben besózzák azt, akkor laberdan-nak mondják s végre ha a besózott tőkehalat később megszárítják, akkor klippfisch-nek nevezik. A tőkehalkereskedelem emporiumai London, Havre, Amsterdam, Hamburg, Bréma és Lübeck. Mindezen és még más kevésbé fontos halkonzervek nem egy országra nézve képeznek igen nagy fontosságu jövedelem-forrást, sőt Skócia, Norvágia, Izland és észak-Amerika egyes partvidékeire nézve évszázadok óta egyedüli foglalkozási águl szolgál a lakosság tulnyomó többsége számára. Nagyon életkérdés lévén ennélfogva az illető vidékek lakóira nézve a tenger-halászati jog: a vizek apró lakói hosszas torzsalkodásoknak és háboruknak valának okozói.

Húskonzerv
Általában valamely módon hosszabb ideig eltarthatóvá alakított hús (l. o.), szorosabb értelemben azonban azokat a húskészítményeket szokás H. alatt érteni, melyek már fogyasztásra teljesen elkészítve, légmentesen zárt szelencékben vagy más edényekben kerülnek a piacra. Legelőbb Appert állította elő 1809. oly módon, hogy rövid ideig főzött húst alkalmas edényekbe töltött és ezeket majdnem egészen elzárta, azután pedig forró vizfürdőbe állította, mig a hús belsejében a hőmérséklet 90-100° C-ra emelkedett, amidőn azután a szelencék véglegesen légmentesen elzárattak. Az eljárás lényegében ugyanaz maradt mostanig, mert a módosítások jobbára csak arra vonatkoznak, hogy a sterilizálást nem egyszerü vizben, hanem sós oldatban (Fastier) v. klórmész oldatában (Angilbert) végzik, a levegőt még külön gőzzel, szénoxiddal vagy kénessavval kihajtják, magába a húsba pedig esetleg még valamely rothadást gátló anyagot, p. bórsavat tesznek. H.-eket különösen Ausztráliában és D.-Amerikában készítenek nagyban az ottani nagy szarvasmarhaállományok értékesítése végett, ujabban azonban Európában is több gyár foglalkozik előállításukkal, különösen a hadseregek szükségleteinek fedezése céljából, melyek körében a H. nagy tartóssága miatt nagy szerepet játszik és ez háboru esetén még emelkedni fog. A H. ugyanis, föltéve, hogy a hús jó minőségü állattól származik és biztosan sterilizáltatott, ugyanazzal a tápláló értékkel bir, mint a friss hús, a mellett pedig előzőleg már elkészíttetvén, a szelence tartalma azonnal elfogyasztható. Ezek a feltételek azonban nincsenek mindig meg, mert főleg a tengerentuli H.-ekhez igen sokszor egészen rossz minőségü állatok húsát is felhasználják. Nagyobb baj az, hogy ha a sterilizálás nem volt tökéletes, akkor a szelencébe zárt hús bomlik és belőle mérgező anyagok fejlődnek (l. Allantiázis), miért is a H. fogyasztásakor, ha eredete nem egészen megnyugtató, nagyon óvatosnak kell lenni s mindenesetre tartózkodni kell az elfogyasztásától, ha legcsekélyebb kellemetlen rothadásra emlékeztető szaga van. A H.-ek egyrésze főzelékfélékkel (borsó, rizs, bab, lencse) készül és különösen a H. Goegginger rigai cég hoz ilyen (orosz) H.-eket forgalomba. V. ö. König, Zusammensetzung der menschlichen Nahrungsmittel (Berlin 1889).
Forrás: Pallas Nagylexikon

 

Támogass minket

 


G.G. AdminVitamin
Copyright © - Minden jog fenntartva. VitaminBank.hu 2007 - 2019.
Artemisinin – Egynyári üröm kivonat